Our Whakapapa

Te Marae ō Rīpia

Ruānui-o-Tāne

Ka titiro whakarunga au ki te tihi tapu o tōku maunga, ko Tokatoka.

E tōku rangatira, Ruānui-o-Tāne, nei rā āhau tō mokopuna e tuku mihi ki a koe mo ōu mahi, mo tō ake iwi, moe mai rā koe ki runga i te ahurewa tapu.

E hoe te waka rangatira, ko Māmari tērā.

Ā, ka anga whakararo au ki te awa o tōku whenua, ko Wairoa.

Ka hoki au ki tōku whenua taurikura ko Te Uri-ō-Hau te hapū o Ngāti Whātua.

Kei reira āhau i kite i tōku wharenui e tū rangatira ana, a, ko Te Ōrikena o te marae o Ripia.

Kō tēnēi te tūrangawaewae ō mātou.
Tēnā rā kōutou katoa…

Tokatoka Maunga – Te Ahurewa Tapū

HĪTORI | HISTORY

Ruānui-o-Tāne is the son of Te Houoterangi and was born roughly around 1375 in Hawaiki.

Ruānui-o-Tāne had eight children to his wife Manawā-ā-Rangi who were named Korako-Nuiarua, Ruatapū, Te-Marū-o-te-Huia, Tū-whenua-roa, Tangaroa-tūpou, Te Korako-nui-a-Rua, Tara-uaua and Koro-mai-te-rangi.

Kupe was the discoverer and captain of the waka Matawhourua and had discovered the manawhenua of Te Rārawa rohe.  On his journey back to Hawaiki, Kupe’s waka, Matawhourua, was re-adzed and named Ngātokimatawhaorua (‘ngā toki’ meaning ‘the adzes’). 

Kupe sent the waka, Ngātokimatawhaorua on a return mission back to Aotearoa and was captained by Kupe’s grandson, Nukutāwhiti.

Ruānui-o-Tāne was the taokete (brother-in-law) of Nukutāwhiti and captained the waka, Māmari, which was purpose built at the same time as Ngātokimatawhaorua to bring forebears and tīpuna of Kupe back to Aotearoa in search of Tupu-tupu-whenua (Deserted land).

Both Ruānui-o-Tāne and Nukutāwhiti set out on their journey back to Ao-tea-roa and stopped in the Hokianga as the first place they returned to, where Kupe’s journey ended before returning to Hawaiki.

These Tīpuna became the next wave of Te Rārawa ancestors who journeyed and travelled from Hawaiki and travelled further through the Hokianga later disembarking in the Kaipara harbour.

It is here that tupuna o Rīpia Marae is Ruānui-o-Tāne for the journey he took before tīpuna from te waka Māmari settled in the hapū of Te Uri-ō-Hau (Descendants of the Wind).


Rīpia Marae 1940’s

Rīpia Marae 2020

TŌKU TŪRANGAWAEWAE | MY STANDING PLACE

Ko Tokatoka te Maunga | Tokatoka is the Maunga

Ko Wairoa te Awa | Wairoa is the River

Ko Kaipara te Moana | Kaipara is the Harbour

Ko Ruānui-o-Tane te Tangata | Ruānui-ā-Tane are our people

Ko Māmari te Waka | Māmari is the waka

Ko Te Uri-ō-Hau te Hapū | Te Uri-ō-Hau is our Sub-Tribe

Ko Ngāti Whātua te Iwi | Ngāti Whātua is the Tribe

Ko Te Ōrikena te Wharenui | Te Ōrikena is the Big House

Ko Ngā Anahera te Wharekai | Ngā Anahera is the Dining Room

Ko Rīpia te Marae | Rīpia is the Marae…

If you have any further pepeha or whakapapa information to add, please flick us an email to secretary.ripiamarae@gmail.com